قله گل زرد
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
شنبه, 23 خرداد 1394 ساعت 14:45

در دهمین برنامه از تقویم اجرایی بهاره گروه روزجمعه22 خرداد ماه اعضا  گروه موفق به صعود به قله گل زرد به ارتفاع 3970متر شدند.

سرپرست برنامه: آقای حسین فیاضی


آخرین بروز رسانی در شنبه, 23 خرداد 1394 ساعت 14:53