قله خاتون بارگاه
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 04 مرداد 1394 ساعت 16:27

در دوازدهمین برنامه از تقویم اجرایی  گروه روزجمعه 2 مرداد ماه اعضا  ومهمانان موفق به صعود به قله خاتون بارگاه به ارتفاع 3850متر شدند.

سرپرست گروه : آقای حمید قاسمی