1 ابراهیم رسولی 1538
2 ابوالفضل ستوده فر 2283
3 ابوالفضل نادری 1044
4 احمد جهانبخش 1678
5 احمد محمدی 932
6 امین دلشاد 948
7 حسن حقی 2026
8 حسین ایرانی 1140
9 حسین علوی 1875
10 حسین غلامی 1005
11 حسین قربانی 2470
12 حسین محمدبیگی 1335
13 حسین کاشفی 1733
14 حمید قاسمی زاده 1676
15 حمید وطن خواه 1176
16 رؤیا اجاقلو 3645
17 زهرا میرزایی رضوان 1676
18 سید حسین جلالی 2150
19 سید محمد میرجعفری 997
20 علی زرگری 957
21 علی سهرابی عربشاه 1129
22 علی قنبرزاده 688
23 علی ملکیان جبلی 972
24 علیرضا ستوده فر 1867
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2463
26 غلامرضا مرادی 1079
27 محسن احمدی 1410
28 محسن اسماعیلیان 1199
29 محمد حسین فیاضی 2274
30 محمد شاکری موحد 4584
31 محمد صادق حیدری 1927
32 محمد صبوری 1141
33 محمد محمدعلی قربانی 1900
34 محمود کمالی 1966
35 مریم مظاهری 1520
36 مصطفی قائمی 1322
37 مهدی اعرابی 1149
38 نجمه سادات سیدی 1373
39 پریسا ابراهیمی 1662