1 ابراهیم رسولی 1381
2 ابوالفضل ستوده فر 2124
3 ابوالفضل نادری 905
4 احمد جهانبخش 1533
5 احمد محمدی 779
6 امین دلشاد 789
7 حسن حقی 1880
8 حسین ایرانی 1003
9 حسین علوی 1722
10 حسین غلامی 868
11 حسین قربانی 2286
12 حسین محمدبیگی 1195
13 حسین کاشفی 1555
14 حمید قاسمی زاده 1528
15 حمید وطن خواه 1027
16 رؤیا اجاقلو 3402
17 زهرا میرزایی رضوان 1471
18 سید حسین جلالی 1999
19 سید محمد میرجعفری 848
20 علی زرگری 807
21 علی سهرابی عربشاه 990
22 علی قنبرزاده 539
23 علی ملکیان جبلی 835
24 علیرضا ستوده فر 1719
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2301
26 غلامرضا مرادی 929
27 محسن احمدی 1275
28 محسن اسماعیلیان 1060
29 محمد حسین فیاضی 2091
30 محمد شاکری موحد 4296
31 محمد صادق حیدری 1768
32 محمد صبوری 988
33 محمد محمدعلی قربانی 1758
34 محمود کمالی 1828
35 مریم مظاهری 1357
36 مصطفی قائمی 1177
37 مهدی اعرابی 1011
38 نجمه سادات سیدی 1217
39 پریسا ابراهیمی 1509