1 ابراهیم رسولی 1349
2 ابوالفضل ستوده فر 2083
3 ابوالفضل نادری 876
4 احمد جهانبخش 1503
5 احمد محمدی 748
6 امین دلشاد 759
7 حسن حقی 1842
8 حسین ایرانی 973
9 حسین علوی 1678
10 حسین غلامی 841
11 حسین قربانی 2225
12 حسین محمدبیگی 1166
13 حسین کاشفی 1503
14 حمید قاسمی زاده 1495
15 حمید وطن خواه 989
16 رؤیا اجاقلو 3315
17 زهرا میرزایی رضوان 1425
18 سید حسین جلالی 1953
19 سید محمد میرجعفری 813
20 علی زرگری 779
21 علی سهرابی عربشاه 964
22 علی قنبرزاده 499
23 علی ملکیان جبلی 803
24 علیرضا ستوده فر 1677
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2251
26 غلامرضا مرادی 899
27 محسن احمدی 1247
28 محسن اسماعیلیان 1027
29 محمد حسین فیاضی 2042
30 محمد شاکری موحد 4189
31 محمد صادق حیدری 1729
32 محمد صبوری 954
33 محمد محمدعلی قربانی 1716
34 محمود کمالی 1799
35 مریم مظاهری 1323
36 مصطفی قائمی 1148
37 مهدی اعرابی 983
38 نجمه سادات سیدی 1183
39 پریسا ابراهیمی 1471