1 ابراهیم رسولی 1497
2 ابوالفضل ستوده فر 2240
3 ابوالفضل نادری 1009
4 احمد جهانبخش 1638
5 احمد محمدی 887
6 امین دلشاد 908
7 حسن حقی 1981
8 حسین ایرانی 1106
9 حسین علوی 1838
10 حسین غلامی 970
11 حسین قربانی 2424
12 حسین محمدبیگی 1298
13 حسین کاشفی 1692
14 حمید قاسمی زاده 1636
15 حمید وطن خواه 1137
16 رؤیا اجاقلو 3562
17 زهرا میرزایی رضوان 1600
18 سید حسین جلالی 2109
19 سید محمد میرجعفری 957
20 علی زرگری 920
21 علی سهرابی عربشاه 1095
22 علی قنبرزاده 652
23 علی ملکیان جبلی 931
24 علیرضا ستوده فر 1822
25 علیرضا شیخ نژاد زرگر 2421
26 غلامرضا مرادی 1041
27 محسن احمدی 1370
28 محسن اسماعیلیان 1161
29 محمد حسین فیاضی 2210
30 محمد شاکری موحد 4496
31 محمد صادق حیدری 1888
32 محمد صبوری 1101
33 محمد محمدعلی قربانی 1867
34 محمود کمالی 1930
35 مریم مظاهری 1478
36 مصطفی قائمی 1278
37 مهدی اعرابی 1109
38 نجمه سادات سیدی 1331
39 پریسا ابراهیمی 1629