1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1581
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1743
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 1936
4 فوائد كوهنوردي 2132
5 نابودی لاله های واژگون 2983
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2081
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 5509
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 5491
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3384