1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1729
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1888
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 2080
4 فوائد كوهنوردي 2264
5 نابودی لاله های واژگون 3143
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2213
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 5834
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 5792
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3525