1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1775
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1937
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 2151
4 فوائد كوهنوردي 2318
5 نابودی لاله های واژگون 3230
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2261
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 6030
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 5985
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3601