1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1540
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1694
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 1881
4 فوائد كوهنوردي 2092
5 نابودی لاله های واژگون 2895
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2042
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 5299
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 5290
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3325