1 با کوه نشینان چطور رفتار کنیم؟ 1819
2 تحقیقی جدید در زمینه فایده ی استفاده از باتون 1974
3 شش راهکار ذهنی برای بهبود عملکرد در کوهنوردی 2203
4 فوائد كوهنوردي 2358
5 نابودی لاله های واژگون 3296
6 ویژگیهای فیزیولوژیکی کوهنوردان نخبه جهان 2303
7 چرا دوچرخه سواری مانند پیاده روی خسته کننده نیست؟ 6236
8 چگونه یک گزارش برنامه کامل بنویسیم؟ 6155
9 چگونگی تشکیل اشکال غار سنگی 3683